ราคาทอง

Gold Traders Association(金取引協会)による金の価格変動をチェックするためのアプリ。価格変動を知らせるアラート機能もある。

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rakatong.rkt

  • Facebook
  • twitter
  • Hatena